Udělením prvního ročníku ceny Klubu polského kapitálu za propagaci a rozvoj česko-polských vztahů započala nová tradice

12.06.2010, 19:38, PolskyKapital.cz

Během polsko-českého hospodářského fóra, které se konalo 9. června 2010 v Praze, byly předány ceny Klubu polského kapitálu v České republice za propagaci a rozvoj česko-polských vztahů za rok 2009. Prvními laureáty ceny se stali: František Molík, ředitel kanceláře Hospodářské komory v Náchodě a firma Unipetrol a.s. ...


 

Cena v kategorii „fyzická osoba“ byla předána panu Františkovi Molíkovi, řediteli kanceláře Hospodářské komory v Náchodě. Pan Molík svou činností podporuje polsko-českou obchodní spolupráci, spolupráci příhraničních měst, pomáhá při organizování kulturních a sportovních vystoupení, podporuje nevládní organizace a školy, angažuje se při řešení dopravní infrastruktury, organizuje jednání, která mají zdokonalit silniční a železniční propojeni Polska a Čech. Za svoji práci byl v roce 2009 oceněn cenou „Klodzké Eso” a cenou okresního úřadu v Klodzku za rozvoj okresu Klodzko.

 

 

Cena v kategorii „právnická osoba“ byla předána firmě Unipetrol a.s. za rozvoj pozitivního obrazu Polska na českém trhu.

 

 

Cena Klubu polského kapitálu za propagaci a rozvoj česko-polských vztahů byla v tomto roce předána poprvé. Tímto bychom rádi zahájili tradici udílení cen – každý rok budou ohlášeni její další nositelé. Jak říká Marian Pijarski, člen předsednictví Klubu: „Doufáme, že propagace osob a firem, které značně přispívají k rozvoji vztahů mezi Českem a Polskem, přispěje k prohlubování spolupráce mezi oběma národy. Naším záměrem je zlepšení vzájemných znalostí o obou národech a navazování obchodních a kulturních vztahů.”

 
« Zpět