V. Česko-polské hospodářské forum - zpráva

15.04.2016, 12:47, PolskyKapital.cz

 

 

Dne 8. dubna 2016 se v Praze konalo V. Česko-polské hospodářské forum. Organizátory fóra byly Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze

a Klub polského kapitálu v České republice.


 

 

Přestože se Forum konalo ve stejný den jako mezivládní hospodářské konzultace ve Varšavě, zúčastnilo se pražského setkání mnoho představitelů státní správy, hospodářské samosprávy a podnikatelů z obou zemí.

Na začátku setkaní, jménem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, hosty uvítal pan Martin Pospíšil, a jménem polských organizátorů, předseda představenstva Klubu polského kapitálu pan Dariusz Marcinkowski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum bylo rozdělené na 3 diskuzní panely. Prvního panelu, který byl nazván: „Možnosti prohloubení polsko-české hospodářské spolupráce v oblasti průmyslu, rozvoj nových forem oboustranné spolupráce v oblasti inovací a startupů“, se zúčastnili: náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimír Bärtl, náměstek ministra rozvoje PR Radosław Domagalski-Łabędzki, představitel MPO Jan Dejl, zástupkyně firmy RS Dynamics Martina Jakl a představitel Agentury pro rozvoj průmyslu PR Maciej Ślęzak. Během tohoto panelu se kromě současné situace malých a středních podniků na českém a polském trhu probíraly také plány na vytvoření fondu na podporu spolupráce mezi státními podniky a soukromými startupy a nutnost zvýšení výdajů na výzkum a vývoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhý panel se soustředil na česko-polskou přeshraniční spolupráci a s ní související nejdůležitější problémy a výzvy, a také na možnosti dalšího rozvoje zmíněné spolupráce. Přednášejícími panelisty byli: zástupkyně Česko-polské obchodní komory Dagmar Ponechalová, ředitel KHK v Liberci Oskar Mužíček, představitel Regionální hospodářské komory v Katovicích Jacek Woźnikowski a viceprezidentka města Zabrze Katarzyna Dzióba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci posledního panelu hovořili především o svých zkušenostech a nejdůležitějších závěrech z investiční činnosti na polském a českém trhu. Diskuze se zúčastnili: předseda představenstva Polské agentury pro informace a podporu zahraničních investic Sławomir Majman, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Varšava Adam Suchánek, obchodní ředitel Kovosvit Mas, a.s. František Švec, ředitelka společnosti Nowy Styl Group CZ s.r.o. Lenka Heuerová a předseda společnosti Unipetrol, a.s. Marek Świtajewski. Během tohoto panelu byla často zmiňována úspěšná spolupráce, zejména v oblasti exportu a investic. Neméně důležitá byla otevřená diskuze o možných problémech v našich kontaktech či komunikaci. Velký zájem vzbudil projev paní Lenky Heuerové, která mluvila o nesrovnalostech při posuzování českého trhu polskými investory. Předseda Unipetrolu, pan Marek Świtajewski, souhlasil s tímto názorem a zdůraznil, že je důležité pochopit očekávání českých partnerů

v procesu budování své pozice na novém trhu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během Fóra se také představitele Klubu polského kapitálu neformálně setkali s náměstkem ministra rozvoje PR panem Domagalskim-Łabędzkim a probírali nejdůležitější problémy polských firem působících na českém trhu. Pan náměstek prohlásil, že se pokusí podporovat činnost Klubu a společností působící v Česku.

Po oficiální části Fóra byla pro hosty připravena ochutnávka polských specialit, u které se dále probíraly možnosti a eventuální problémy vyskytující se při polsko-české spolupráci a také potřeba její větší státní podpory.
 

 
« Zpět