V Czesko-Polskie Forum Gospodarcze - relacja Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

V Czesko-Polskie Forum Gospodarcze - relacja

15.04.2016, 12:28, PolskyKapital.cz

 

 

8 kwietnia 2016r. odbyło się V Czesko-Polskie Forum Gospodarcze organizowane przez Ministerstwo Przemysłu

i Handlu Republiki Czeskiej, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze oraz Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej.


 

 

Mimo faktu, iż Forum odbyło się tego samego dnia co Międzyrządowe Konsultacje Gospodarcze w Warszawie, na praskim spotkaniu zebrało się wielu przedstawicieli życia gospodarczego i politycznego obydwu krajów.
Na początku spotkania, w imieniu Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, uczestników przywitał Pan Dyrektor Martin Pospíšil, natomiast w imieniu polskich organizatorów Prezes Klubu Polskiego Biznesu pan Dariusz Marcinkowski.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku przewidziano dyskusje w trzech panelach. W pierwszym panelu zautytułowanym „Możliwości pogłębienia polsko-czeskiej współpracy gospodarczej

w przemyśle, rozwój nowych form współpracy dwustronnej w zakresie innowacji

i start-upów“, dyskusję prowadzili: Wiceminister Przemysłu i Handlu RCz Vladimír Bärtl, Wiceminister Rozwoju RP Radosław Domagalski-Łabędzki, przedstawiciel MPH RCz Jan Dejl, reprezentantka firmy RS Dynamics Martina Jakl oraz przedstawiciel ARP S.A. Maciej Ślezak. W trakcie tego panelu, oprócz nakreślenia obecnej sytuacji polskich i czeskich start-upów

na rynku, mówiono również o planach stworzenia funduszu promującego współpracę małych i średnich przedsiębiorstw ze spółkami Skarbu Państwa oraz o konieczności zwiększenia wydatków na prace badawczo-rozwojowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W drugim panelu mówcy poruszyli tematy dotyczące polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, mówili też o najważniejszych problemach i wyzwaniach oraz możliwościach dalszego rozwoju współpracy. Panelistami byli: przedstawicielka Czesko-Polskiej Izby Handlowej Dagmar Ponechalová, Dyrektor Wojewódzkiej Izby Gospodarczej w Libercu Oskar Mužíček, przedstawiciel Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Jacek Woźnikowski oraz Zastępca Prezydenta Miasta Zabrza Katarzyna Dzióba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy ostatniego panelu skupili się głównie na przedstawieniu swoich doświadczeń

i najważniejszych wniosków z działalności inwestycyjnej na polskim i czeskim rynku.

W dyskusji uczestniczyli: Prezes Zarządu PAIiIZ Sławomir Majman, Dyrektor Biura CzechTrade w Warszawie Adam Suchánek, Dyrektor Handlowy Kovosvit Mas S.A. František Švec, Dyrektor spółki Nowy Styl Group Sp. z o.o. Lenka Heuerová oraz Prezes Zarządu Unipetrol S.A. Marek Świtajewski. W trakcie tego panelu często wspominano o owocnej współpracy, m.in. pod względem eksportu oraz inwestycji. Niemniej ważne okazało się otwarte omówienie trudnych spraw w naszych wzajemnych stosunkach.

Duże zainteresowanie wzbudziła wypowiedź Pani Lenki Heuerovej, która mówiła

o rozbieżnościach w ocenie rynku czeskiego przez polskich inwestorów. Do poprzedniej wypowiedzi nawiązał również prezes Unipetrolu Pan Marek Świtajewski, podkreślając potrzebę głębiokiego rozumienia oczekiwań czeskich partnerów w procesie budowania swojej pozycji na nowych rynkach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie Forum odbyło się również kuluarowe spotkanie przedstawicieli Klubu Polskiego Biznesu z Panem Wiceministrem Radosławem Domagalskim-Łabędzkim, w trakcie którego omawiano problemy, jakie dotykają polskie przedsiębiorstwa działające na rynku czeskim. Pan Minister zadeklarował chęć wspierania działań Klubu, jak również przedsiębiorców działających w Czechach.

Po zakończeniu oficjalnej części Forum na gości czekała degustacja polskich potraw,

przy których dalej rozmawiano o możliwościach i problemach polsko-czeskiej współpracy oraz konieczności większego wsparcia ze strony rządu.
 

 
« Wstecz