XX Forum Ekonomiczne w Krynicy, III Forum Inwestycyjne w Tarnowie Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

XX Forum Ekonomiczne w Krynicy, III Forum Inwestycyjne w Tarnowie

04.09.2010, 13:00, PolskyKapital.cz

Już za kilna dni Krynica Zdrój stanie się ekonomicznym centrum świata za sprawą odbywającego się tam w dniach 8-11 września XX Forum Ekonomicznego. Kolejna edycja najważniejszego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej spotkania ludzi polityki, biznesu, nauki i mediów odbędzie się pod hasłem Europa po Lizbonie - strategie dla przyszłości...


 

Celem Forum jest budowanie sprzyjającej atmosfery i warunków do rozwijania współpracy pomiędzy krajami naszego regionu. Organizowane rokrocznie przez Instytut Studiów Wschodnich, znajduje szerokie zainteresowanie w mediach, gromadząc przywódców politycznych, biznesmanów i uczonych z całego świata. Na tegorocznym Forum przedstawiona zostanie lista 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej przygotowana przez Rzeczpospolitą i firmę doradczą Deloitte. Z raportu wynika, że największą firmą naszej części kontynentu jest PKN Orlen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji o tegorocznym Forum w Krynicy do pobrania tutaj: XX Forum Ekonomiczne – Krynica 2010

 

 

 

Jako impreza towarzysząca Forum w Krynicy, organizowane jest III Forum Inwestycyjne w Tarnowie. Zgromadzi ono wybranych inwestorów z Polski i z Europy Środkowo-Wschodniej, a także przedstawicieli rządów i parlamentów, którzy są odpowiedzialni za przebieg procesów prywatyzacyjnych w Europie Środkowej. Partnerem strategicznym III Forum Inwestycyjnego w Tarnowie jest firma TAURON Polska Energia, która pod nazwą TAURON Czech Energy obecna jest również na rynku czeskim.

 


Dyskusja na Forum Inwestycyjnym odbywać się będzie wokół zasadniczych tematów:


• Rok Wielkich Prywatyzacji
• Inwestycje jako sposób na pokonanie kryzysu
• Energetyka- Bezpieczeństwo- Efektywność- Polityka
• Czy w Europie Środkowo Wschodniej powstanie nowe centrum finansowe?
• Restrukturyzacja- prywatyzacja. Kiedy wejść na giełdę?
• Restrukturyzacja czy prywatyzacja? Pytanie o sektor chemiczny w Europie Środkowo- Wschodniej- rola państwa w gospodarce.

 

 

Więcej informacji na: www.forum-ekonomiczne.pl


Źródło: www.forum-ekonomiczne.pl, www.rp.pl

 

 
« Wstecz