Zasedání Pracovní skupiny pro hospodářství, obchod a dopravní infrastrukturu Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci

20.06.2011, 07:55, PolskyKapital.cz

 

Ve dnech 9.-10. června 2011 se v hotelu Orbis Magura v Bielsku-Biała konalo zasedání Pracovní skupiny pro hospodářství, obchod a dopravní infrastrukturu Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci, jehož tématem bylo hodnocení česko-polské spolupráce.


Program zahrnoval tři panely: Panel I – Téma hospodářství a obchod, Panel II – Celní tématika, Panel III – Tématika dopravní infrastruktury.

Českou stranu zastupoval pan Martin Pospíšil, ředitel odboru evropských zemí na Ministerstvu průmyslu a obchodu, ředitelé celních úřadů a zástupci hospodářských komor z regionů hraničících s Polskem.

Za polskou stranu se zasedání zúčastnili: pan Tomasz Michalski, ředitel odboru dopravní politiky a mezinárodních věcí Ministerstva infrastruktury, pan Marek Korowajczyk, ředitel odboru pro evropské záležitosti Ministerstva hospodářství, pan Wojciech Pobóg-Pągowski, vedoucí odboru propagace investic Polského velvyslanectví v Praze, a zástupci celních úřadů a Generálního ředitelství silnic a dálnic (GDDKiA).

Zasedání se zúčastnil také předseda Klubu polského kapitálu v České republice Dariusz Marcinkowski.

Na zasedání byla hodnocena polsko-česká hospodářská spolupráce na úrovni centrálních vlád a regionálních orgánů obou zemí. Došlo k výměně informací o opatřeních přijatých v oblasti boje proti nekalé soutěži a nezákonným obchodním praktikám. Byly prezentovány informace o probíhajících silničních investicích vztahujících se na dálnice (A1/D1), národní silnice a dálnice v hraničním pásmu a investicích do železnice (vysokorychlostní železniční dráhy, centrální železniční magistrála, vlaková trasa E59/CE-59). V souvislosti s plánovaným jednáním neformální Rady EU se jednalo rovněž o prioritách polského předsednictví v oblasti dopravy.

Zasedání se dotklo rovněž problémů, které mají být projednávány na následujících zasedáních pracovní skupiny.

 
« Zpět