Zpráva ze setkání podnikatelů – 24.5.2014 v Ostravě

05.06.2014, 09:55, PolskyKapital.cz

 

Dne 24. května 2014 jsme v rámci projektu "Spolu pro byznys" uspořádali další z řady setkání podnikatelů, která mají za cíl rozvoj česko-polské spolupráce a posilování vzájemných hospodářských, společenských a kulturních vztahů.


 

 

Toto setkání se konalo v konferenčním sálu Hotelu Harmony Club*** v Ostravě

a tématem byla Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, které odprezentoval

pan Ing. Jaroslav Maňásek ze Státního úřadu inspekce práce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zúčastnění byli obeznámeni s informacemi o základních zákonech, předpisech

a pravidlech, která se bezpečnosti práce týkají. Byli seznámeni s hlavními aktivitami

a fungováním Státního úřadu inspekce práce a pan Ing. Maňásek upozornil na důležité aspekty, které se týkají BOZP, a které souvisejí s prací v České republice.

Na závěr pan Ing. Maňásek upozornil na častá pochybení jak na straně zaměstnance tak i zaměstnavatele a doplnil je barvitými příklady ze své praxe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem přítomným srdečně děkujeme za účast. Velmi nás těší zájem o setkání organizovaná Klubem polského kapitálu. Srdečně Vás zveme na další setkání, podrobnosti můžete sledovat na naší stránce.

 

 

Setkání je pořádáno v rámci projektu EU „Spolu pro byznys“, číslo projektu: PL.3.22/2.1.00/12.03389

  

 
« Zpět