Zpráva ze setkání podnikatelů v Jeseníku -11.04.2014

06.05.2014, 13:38, PolskyKapital.cz

 

Dne 11.04.2014 Klub polského kapitálu naplnil co slíbil a dorazil s tématikou právní pomoci i do příhraničních oblastí ve východní části České republiky. Jako místo setkání byl vybrán penzion „U Petra“, na ulici Lipovská 115 v Jeseníku, nacházející se v malebné horské krajině.
 


 

 

Připravili jsme k probrání dvě témata, a to konkrétně: „Zákoník práce. Jak si poradit? Zaměstnání osob z pohledu kontroly práce“ a dále „Právní aspekty podnikání v Polsku. Vybrané otázky z Občanského a Obchodního zákoníku„.
V první části setkání, které vedla paní JUDr. Eva Slavíčková, vyvolalo největší diskusi téma zaměstnávání polských občanů v České republice a jejich pojištění.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V průběhu přednášky právního poradce pana Artura Rogozika byly probrány právní aspekty týkající se podnikání v Polsku, důležité zejména z pohledu českých firem spolupracujících s polskými podnikateli. Nejvíce kontroverze mezi posluchači vzbudila záležitost odpovědnosti členů vedení polských společností s ručením omezeným za závazky těchto společností v případě, že neexistuje možnost vymáhání těchto závazků. Osoby, jež se zúčastnily setkání také zaujaly záležitosti ověřování důvěryhodnosti polských dodavatelů a zastupování polských společností, zvláště pokud fungují bez zplnomocněných osob či prokuristů a také způsob přístupu do registračních dokumentů polských společností.
Díky laskavosti pana Rogozika, disponuje Klub informacemi týkajících se registru dlužníků v Polsku a může je zaslat firmám, které by o tyto informace měly zájem.
V průběhu přestávek pan redaktor Janusz Maćkowiak, který zastupuje Vedoucího partnera projektu, „Radio Opole“ S.A., nahrál mnoho zajímavých rozhovorů s přednášejícími a účastníky. Materiál byl využit v průběhu jednoho z pravidelných vysílání Rádia pod názvem „Trh“.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setkání je pořádáno v rámci projektu EU „Spolu pro byznys“, číslo projektu: PL.3.22/2.1.00/12.03389

 

 

 
« Zpět