Zpráva ze setkání podnikatelů v Krnově – 3.6.2014

18.06.2014, 14:15, PolskyKapital.cz

 

 

Dne 3. června 2014 jsme v rámci projektu "Spolu pro byznys" uspořádali další z řady setkání podnikatelů, která mají za cíl rozvoj česko-polské spolupráce a posilování vzájemných hospodářských, společenských a kulturních vztahů.


 

 

 

Toto setkání se konalo v prostorách Hotelu Cvilín**** a téma znělo Program přeshraniční spolupráce 2014-2020 jako možnost využití a rozvoje potenciálu regionu, které odprezentoval pan Maciej Molak z JTS v Olomouci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zúčastnění byli obeznámeni s informacemi o plánovaném programovém období pro přeshraniční spolupráci pro léta 2014-2020. Dále byli seznámeni se změnami, které nové období přinese a o plánovaných tematických cílech. Účastníkům byly představeny různé možnosti využití tohoto programu pro rozvoj jejich regionu. V druhé části setkání představil pan Ing. Zdeněk Jarmar, ředitel Euroregionu Praděd, bližší informace o tematických cílech, které se dotýkají přímo daného regionu. V závěru se mezi účastníky rozproudila živá diskuse, při které si účastníci vyměňovali své dosavadní zkušenosti a kdy využili možnost zeptat se na vše, co je zajímá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O přestávkách pan redaktor Janusz Maćkowiak, který zastupuje vedoucího partnera projektu – „Radio Opole“ S.A., nahrál mnoho zajímavých rozhovorů s přednášejícími a účastníky. Materiál byl využit v průběhu jednoho z pravidelných vysílání Rádia s názvem „Trh“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem přítomným srdečně děkujeme za účast. Velmi nás těší zájem o setkání organizovaná Klubem polského kapitálu. Srdečně Vás zveme na další setkání, podrobnosti můžete sledovat na naší straně.

 

 

 

Setkání je pořádáno v rámci projektu EU „Spolu pro byznys“, číslo projektu: PL.3.22/2.1.00/12.03389

 

 


 

 
« Zpět