Zpráva ze setkání v Liberci– 15.04.2014

07.05.2014, 14:13, PolskyKapital.cz

 

 

Je za námi další setkání v rámci projektu EU realizovaného Klubem polského kapitálu, jehož hlavním cílem je podpora podnikatelů na území příhraničí, a to prostřednictvím informativních setkání. 


 

 

 

 

Tentokrát jsme účastníky uvítali v sále Okresní hospodářské komory Liberec. Téma setkání znělo „OPONA není OPONA. Význam překladatelských a tlumočnických služeb (nejen) v oblasti česko-polské spolupráce.“ a přiblížilo nám problematiku spojenou s tlumočením a písemnými překlady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznámili jsme se s významem právních a jiných formálních předpisů týkajících se písemných překladů a tlumočení v souvislosti s každodenní obchodní praxe a rovněž nám byly představeny příklady minimalizování možných rizik vyplývajících z překladu. Od našeho přednášejícího pana Ing. Jiřího Sedláka /který je mimo jiné od roku 2007 tlumočníkem Kanceláře prezidenta České republiky/ jsme uslyšeli mnoho příkladů a vtipných historek spojených s praktickými zkušenostmi v oblasti interpretace a tvorby písemných překladů.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O přestávkách pan redaktor Janusz Maćkowiak, který zastupuje vedoucího partnera projektu – „Radio Opole“ S.A., nahrál mnoho zajímavých rozhovorů s přednášejícími a účastníky. Materiál byl využit v průběhu jednoho z pravidelných vysílání Rádia s názvem „Trh“.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem přítomným srdečně děkujeme za účast. Velmi nás těší zájem o setkání organizovaná Klubem polského kapitálu. Srdečně Vás zveme na další setkání, podrobnosti můžete sledovat na naší straně.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setkání je pořádáno v rámci projektu EU „Spolu pro byznys“, číslo projektu: PL.3.22/2.1.00/12.03389

 

 

 


 

 
« Zpět