Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej odbyło się 06 czerwca 2011 r. Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej odbyło się 06 czerwca 2011 r.

24.06.2011, 14:28, PolskyKapital.cz

 

 

 

Program Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmował:


 

 

 

 

1) Otwarcie walnego zgromadzenia;

2) Zatwierdzenie programu obrad oraz regulaminu głosowania, wybór organów walnego zgromadzenia;

3) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności i gospodarowania Stowarzyszenia przedstawione przez Zarząd;

4) Podjęcie decyzji w sprawie wykorzystania zysku z 2010 r.;

5) Sprawy różne;

6) Zamknięcie walnego zgromadzenia.

 

Obecnych było 13 członków.

 

Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia został wybrany Dariusz Marcinkowski,

na sekretarza zaś Piotr Kłosowski.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia przedstawione przez Zarząd oraz bilans zamknięcia za rok 2010.

 

 

Zapis ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klubu Polskiego Biznesu

 
« Wstecz