Mise a strategie Klubu

 

Klub polského kapitálu v České republice je občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 13.10.2008, č. VS/1-1/73150/08-R.
Klub polského kapitálu v České republice je neziskovou organizací, sdružující firmy

a společnosti, které mají zájem o česko-polskou obchodní spolupráci.
Hlavním cílem Kubu je propagace pozitivního obrazu polských firem a také integrace polských podnikatelů na českém trhu. Klub polského kapitálu v České republice se rovněž snaží být důvěryhodným zdrojem informací o hospodářském potenciálu Polska pro české firmy a podnikatele.