O Klubie Polskiego Biznesu Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

O Klubie Polskiego Biznesu

Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej jest stowarzyszeniem zarejestrowanym

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej dnia 13.10.2008,

pod nr VS/1-1/73150/08-R.

Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej jest organizacją typu non-profit, zrzeszającą firmy zainteresowane polsko-czeską współpracą handlową.

Głównym zadaniem Klubu jest promowanie pozytywnego wizerunku polskich firm

oraz integracja polskich przedsiębiorców na rynku czeskim.

Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej stara się też być rzetelnym źródłem informacji o potencjale gospodarczym Polski dla czeskich firm i przedsiębiorców.