Partnerzy Klubu Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Partnerzy Klubu Polskiego Biznesu

 

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich

 

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich jest organizacją zrzeszającą ponad 300 polskich eksporterów ze wszystkich branż i regionów naszego kraju. Prowadzi działalność na rzecz swoich członków i eksporterów od 2002 roku. Powstało z inicjatywy przedsiębiorców w celu rozwijania działalności skoncentrowanej na specyficznych potrzebach środowiska eksporterów. Stowarzyszenie podejmuje inicjatywy promujące polski eksport, organizuje kongresy i konferencje wzbogacające wiedzę i umiejętności eksporterów. Nadrzędnym celem jest usprawnienie rozwiązań systemowych, promocja eksportu, informacja i udzielanie pomocy eksporterom w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi. Najważniejszym aktualnie zadaniem Stowarzyszenia jest poprawa warunków ekonomicznych dla eksporterów na rzecz przyspieszenia rozwoju gospodarki polskiej. Stowarzyszenie utrzymuje kontakty z ponad pięcioma tysiącami eksporterów z całego kraju. Na forum Stowarzyszenia prezentowane są ich wspólne interesy, co pozwala współdziałać i dążyć do optymalnych rozwiązań systemowych korzystnych dla wszystkich eksporterów. Więcej informacji o Stowarzyszeniu Eksporterów Polskich można znaleźć na stronie:

www.eksporterzy.org

 

Kontakt: ul. Smolna 38 lok. 10C, 00-375 Warszawa