Członkowie honorowi Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Członkowie honorowi Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

 

 

Jego Ekscelencja Jan Pastwa - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej w latach 2007-2012. Powołany przez Premiera na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Państwowej 26 listopada 2012 r.

Jan Pastwa został Członkiem Honorowym Klubu Polskiego Biznesu

w Republice Czeskiej dnia 1 czerwca 2009r.

Dyplom Członka Honorowego wręczył JE Panu Ambasadorowi Prezes Klubu Pan Marian Pijarski. Uroczystość miała miejsce podczas inauguracyjnego Pierwszego Forum Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej, dnia 8 czerwca 2009 r. w Pradze.

 

 

 

Marszałek Přemysl Sobotka- I Wicemarszałek Senatu Republiki Czeskiej
Marszałek Přemysl Sobotka został Członkiem Honorowym Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej dnia 6 maja 2011r.
Dyplom Członka Honorowego wręczył Marszałkowi Prezes Klubu Pan Dariusz Marcinkowski. Uroczystość miała miejsce w budynku Ambasady RP w Pradze.
W spotkaniu uczestniczyli Jego Ekscelencja Abasador RP Jan Pastwa, Kierownik WPHI Pan Wojciech Pobóg-Pągowski oraz członkowie         

naszego klubu.

 

 

 

Jej Ekscelencja Grażyna Bernatowicz - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Czeskiej.
Grażyna Bernatowicz pełniła obowiązki wiceministra spraw zagranicznych ds. parlamentarnych, polityki europejskiej i praw człowieka (2007-2013). Nadzorowała coraz bliższą współpracę dwustronną Polski z najważniejszymi państwami członkowskimi UE: Niemcami, Francją, Wielką Brytanią, Włochami oraz Hiszpanią. Była odpowiedzialna za realizację jednego z priorytetów prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej - polityki rozszerzenia. Była zaangażowana we współpracę z państwami aspirującymi do członkostwa w UE, wielokrotnie odwiedzała region Europy Południowo-Wschodniej. Wspierała też wdrażanie partnerstwa polsko-tureckiego i polsko-rumuńskiego, dbała o włączanie państw regionu Europy Południowo-Wschodniej
do współpracy w ramach forów regionalnych, w tym Grupy Wyszehradzkiej.
Grażyna Bernatowicz jest pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych od 1993 roku, najpierw jako doradca ministra i wicedyrektor Departamentu Badań Strategicznych – PISM, następnie, od 1998 r., dyrektor koordynator problematyki integracji europejskiej. W latach 2000 - 2002 pełniła funkcję podsekretarza stanu w MSZ odpowiedzialnego za sprawy organizacji międzynarodowych, ekonomiczne i prawne.
W latach 2002-2007 była ambasadorem RP w Królestwie Hiszpanii i Księstwie Andory. Według rankingu tygodnika „Wprost” była jednym z 10 najlepszych szefów polskich placówek na świecie.
Grażyna Bernatowicz jest autorką ok. 70 publikacji naukowych, książek, artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą, poświęconych problematyce południa Europy, integracji europejskiej, współpracy regionalnej. Od 1995 r. jest profesorem
w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Była również stypendystką Uniwersytetu J.Kennedy’ego w Tillburgu (Holandia), instytutów naukowych w Madrycie, Lizbonie, Paryżu i Belgradzie. Odznaczona została najwyższym odznaczeniem Króla Hiszpanii „Orderem Izabeli Katolickiej”, Królów Szwecji i Norwegii oraz odznaczeniami Portugalii, Węgier, Malty, Kawalerów Maltańskich i Rumunii.
Stanowisko Ambasadora RP w Pradze Grażyna Bernatowicz objęła w dniu 11 czerwca 2013 r.
Jej Ekscelencja Grażyna Bernatowicz – Ambasador RP w Republice Czeskiej została Członkiem Honorowym Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej dnia 20 stycznia 2014 r. Dyplom Członka Honorowego wręczył JE Pani Ambasador Prezes Klubu,
Pan Dariusz Marcinkowski. Uroczyste wręczenie dyplomu odbyło się 1 lutego 2014 r.
w Pradze, na IV Balu Czesko – Polskim.

 

 

Pan Karel Vágner został Członkiem Honorowym Klubu Polskiego Biznesu

w Republice Czeskiej dnia 31 stycznia 2015 r. Dyplom Członka Honorowego wręczył Prezes Klubu Pan Dariusz Marcinkowski. Uroczystość miała miejsce w trakcie V Balu Czesko - Polskiego. 
Karel Vágner jest jednym z protagonistów czechosłowackiej i czeskiej muzyki rozrywkowej ostatnich czterdziestu lat. Jako muzyk i kompozytor był członkiem wielu grup muzycznych zajmujących się różnymi gatunkami muzycznymi, założył również własną orkiestrę współpracującą z najbardziej znanymi piosenkarzami oraz instrumentalistami; przez wiele lat dyktował ton czeskiej muzyce pop. Jego nazwisko łączy się również z sukcesem biznesowym: założył i kieruje wydawnictwem muzycznym i agencją Multisonic, wydawnictwem Studio W-Publishing Co., reprezentującym prawa autorskie znanych artystów, a także studio nagrań Charlie´s Company, w którym wyprodukował wiele popularnych piosenek oraz przedstawień scenicznych...więcej