Výhody členství v Klubu polského kapitálu

Hlavním cílem Klubu polského kapitálu je integrace a propagace členských firem působících na českém trhu. Představitele všech společností, kteří hledají nové příležitosti rozvoje pro své firmy, chtějí získat nové kontakty a zajímají se o česko-polské obchodní vztahy, srdečně zveme do Klubu polského kapitálu.

 

 

Připojte se k nám a získáte:

 

 

Prestiž

Členství v Klubu jako organizaci zastřešující společné zájmy polských firem působících na českém trhu a českých firem, které plánují vstup na polský trh.

 

 

Možnost prezentace společnosti

Možnost prezentace společnosti na internetových stránkách Klubu www.polskykapital.cz, na schůzkách a obchodních setkáních organizovaných Klubem, které jsou příležitostí pro získání nových obchodních partnerů.

 

 

Podporu Klubu
Podpora Klubu jako organizace zastřešující, integrující a zastupující polské společnosti působící na českém trhu.

 

 

Aktuální informace
Přístup k aktuálním informacím týkajícím se ekonomické situace České republiky, vývoje trhu a jeho vybraných segmentů a pro české společnosti přístup k informacím o polském trhu.

 

 

Výměnu zkušeností
Možnost výměny zkušeností, znalostí, informací a kontaktů se zástupci ostatních členských společností.

 

 

Poradenství
Poradenství českým firmám, které chtějí vstoupit na polský trh, podpora polských společností při vstupu na český trh.

 

 

Nové kontakty
Získání nových obchodních kontaktů, partnerů a klientů.

 

 

Účast na setkáních

Účast na pravidelných setkáních, seminářích a školeních organizovaných pro členy Klubu.