Typy členství v Klubu polského kapitálu v ČR


Rozlišujeme tři typy členství v Klubu polského kapitálu v ČR. Jednotlivé typy členství jsou popsány na následujících stránkách Klubu:

 

Řádný člen

 

Čestný člen

 

Zakládající člen