Partneři Klubu polského kapitálu v České republice


Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze

 

 

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze podporuje polské firmy, zejména malé a střední podniky v procesu jejich internacionalizace. Nejdůležitějším posláním oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze je pomoc polským podnikatelským subjektům při vstupu na český trh, ale také podpora a pomoc zahraničním podnikům, majících zájem o polské zboží a služby nebo o investice v Polsku.

 

 

Kontakt: Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze, Loretánské nám. 109/3, 118 00 Praha 1 – Hradčany

 

 

 

 

 

 

Asociace polských exportérů

Asociace polských exportérů je organizace sdružující více než 300 polských exportérů rozličných oborů ze všech regionů Polska. Asociace, která působí již od roku 2002 vznikla z iniciativy obchodníků s cílem rozvoje aktivit zaměřených na specifické potřeby exportérů. Asociace se soustředí na iniciativy propagující polský export, organizuje kongresy a konference, které rozšiřují poznatky a schopnosti exportérů. Hlavním cílem je zlepšeni systémových řešení, propagace exportu, poskytovaní informací a pomoc exportérům v navazování vztahů se zahraničními partnery. Nejdůležitějším úkolem asociace je zlepšeni ekonomických podmínek pro export a v souvislosti s tím i zrychlení růstu polské ekonomiky. Asociace spolupracuje s více než pěti tisíci exportéry z celého Polska. Na fórech Asociace jsou prezentovány její společné zájmy a to umožňuje dosahování pro exportéry optimálních systémových řešení. Více informací o Asociaci polských exportérů najdete na webu: www.eksporterzy.org

 

Kontakt: ul. Smolna 38 lok. 10C, 00-375 Warszawa