Partneři Klubu polského kapitálu v České republice

Asociace polských exportérů

Asociace polských exportérů je organizace sdružující více než 300 polských exportérů rozličných oborů ze všech regionů Polska. Asociace, která působí již od roku 2002 vznikla z iniciativy obchodníků s cílem rozvoje aktivit zaměřených na specifické potřeby exportérů. Asociace se soustředí na iniciativy propagující polský export, organizuje kongresy a konference, které rozšiřují poznatky a schopnosti exportérů. Hlavním cílem je zlepšeni systémových řešení, propagace exportu, poskytovaní informací a pomoc exportérům v navazování vztahů se zahraničními partnery. Nejdůležitějším úkolem asociace je zlepšeni ekonomických podmínek pro export a v souvislosti s tím i zrychlení růstu polské ekonomiky. Asociace spolupracuje s více než pěti tisíci exportéry z celého Polska. Na fórech Asociace jsou prezentovány její společné zájmy a to umožňuje dosahování pro exportéry optimálních systémových řešení. Více informací o Asociaci polských exportérů najdete na webu: www.eksporterzy.org

 

Kontakt: ul. Smolna 38 lok. 10C, 00-375 Warszawa