Čestní členové Klubu polského kapitálu

 

Jeho Excelence Jan Pastwa - mimořádný a zplnomocněný Velvyslanec Polské republiky v Praze v letech 2007 -2012. Jmenovaný předsedou vlády do funkce ředitele KSAP 26. listopadu 2012 r.


Jeho Excelence Velvyslanec Polské republiky v ČR Jan Pastwa se dne 1.6.2009 stal čestným členem Klubu polského kapitálu v ČR. Diplom čestného člena slavnostně předal Jeho Excelenci předseda Klubu Marian Pijarski na I. Fóru polského kapitálu, které se konalo v Praze dne 8 . června 2009.

 

 

 

 

 

MUDr. Přemysl Sobotka – 1. místopředseda Senátu parlamentu České republiky.
 

1. místopředseda Senátu parlamentu ČR pan Přemysl Sobotka se dne 6. května 2011 stal čestným členem Klubu polského kapitálu v České republice.
Diplom čestného člena slavnostně předal panu Sobotkovi předseda Klubu polského kapitálu Dariusz Marcinkowski v budově velvyslanectví Polské republiky v Praze.
Setkání se zúčastnili Jeho Excelence velvyslanec Polské republiky Jan Pastwa, vedoucí Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky Wojciech Pobóg-Pągowski a členové našeho klubu.

 

 

 

 

Její Excelence Grażyna Bernatowicz - Mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Polské republiky v České republice.
Grażyna Bernatowicz plnila funkci náměstkyně ministra zahraničních věci pro parlamentní záležitosti, evropskou politiku a lidská práva (2007-2013). Dozorovala čím dále tím užší vzájemnou spolupráci Polska s nejdůležitějšími členskými státy EU: Německem, Francií, Velkou Británií, Itálií a Španělskem. Byla odpovědna za jednu z největších priorit polského předsednictví v Radě Evropské Unie – politiku rozšiřování. Byla angažovaná ve spolupráci se státy ucházejícími se o členství v EU, mnohokrát navštěvovala region jihovýchodní Evropy. Podporovala implementaci polsko-tureckého a polsko-rumunského partnerství, měla na starosti zapojování zemí jihovýchodní Evropy do spolupráce v rámci regionální fór včetně V4.
Paní Velvyslankyně je pracovnicí Ministerstva zahraničních věcí od roku 1993, nejdříve jako poradce ministra a náměstkyně ředitele Strategicky-výzkumného odboru (PISM), následně, od roku 1998 ve funkci ředitelky-koordinátorky problematiky evropské integrace. W letech 2000-2002 plnila funkci státní podtajemnice pro mezinárodní, ekonomické a právní záležitosti. V letech 2002-2007 byla velvyslankyní ve Španělském království a Andorrském knížectví. Podle týdeníku „Wprost“ byla jedním z 10 nejlepších šéfů polských zastupitelských úřadů ve světě.
Paní Velvyslankyně je autorkou přibližně 70 vědeckých publikací, knih, vědeckých článků zveřejněných v tuzemsku a v zahraničí, v nichž se věnovala tematice jižní Evropy, evropské integrace, regionální spolupráce. Od roku 1995 je profesorkou na Vysoké Škole Managementu a Práv H. Chodkowské ve Varšavě. Byla též stipendistkou Tillburské univerzity J. Kennedyho (Nizozemsko) a vědeckých ústavů v Madridu, Lisabonu, Paříži nebo Bělehradu. Byla vyznamenána nejvyšším řádem španělského krále, tedy „Řádem Isabely Katolické“, královskými řády finským a švédským, státními vyznamenáními Portugalska, Maďarska, Malty, Rumunska a řádem maltézských rytířů.
Své pověřovací listiny Paní Velvyslankyně předala do rukou Prezidenta Miloše Zemana dne 11. června 2013.
Její Excelence Velvyslankyně Polské republiky v ČR Grażyna Bernatowicz se dne 20.1.2014 stala čestným členem Klubu polského kapitálu v ČR. Diplom čestného člena slavnostně předal Paní Velvyslankyně předseda Klubu Dariusz Marcinkowski 1.2.2014.

 

 

 

 

Pan Karel Vágner se dne 31.1.2015 stal čestným členem Klubu polského kapitálu v ČR. Diplom čestného člena slavnostně předal Panu Karlovi Vágnerovi předseda Klubu Dariusz Marcinkowski během 5 česko-polského plesu .
Karel Vágner patří k protagonistům československé a české populární hudby posledních čtyřiceti let. Jako muzikant i skladatel prošel mnoha hudebními seskupeními různých žánrů a založil vlastní orchestr, který spolupracoval s nejvýznamnějšími zpěváky a instrumentalisty a po léta udával tón naší pop-music. Jeho jméno je spojeno i s úspěšným podnikáním: vytvořil a vede hudební vydavatelství a agenturu Multisonic, nakladatelství Studio W-Publishing Co., které zastupuje autorská práva významných umělců a nahrávací studio Charlie´s Company, ve kterém vyprodukoval řadu populárních písní a scénických představení...více