Korzyści płynące z członkostwa Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Korzyści płynące z członkostwa w Klubie Polskiego Biznesu

 

Głównym celem Klubu Polskiego Biznesu jest pomoc firmom członkowskim zainteresowanym współpracą polsko – czeską oraz ich promowanie na czeskim rynku. Przedstawicieli wszystkich firm, którzy są zainteresowani wzmocnieniem swej pozycji

na rynku czeskim, rozwojem swych spółek oraz zyskaniem nowych możliwości i kontaktów, zapraszamy do wstąpienia do Klubu Polskiego Biznesu.

 

 

Dołącz do Klubu Polskiego Biznesu, a zyskasz:

 

 

Prestiż

Klub Polskiego Biznesu zrzesza polskie firmy obecne na czeskim rynku, a także czeskie firmy zainteresowane współpracą polsko-czeską, oraz reprezentuje ich interesy 

przed lokalnym środowiskiem.

 

 

Prezentacja firmy

Możliwość bezpłatnej prezentacji własnej firmy i jej działalności na spotkaniach

i seminariach organizowanych przez Klub oraz na internetowej Klubu, www.polskykapital.cz. Poprzez naszą stronę internetową informacja o Państwa firmie trafia do potencjalnych partnerów handlowych.

 

 

Wsparcie Klubu
Wsparcie Klubu jako platformy integrującej i reprezentującej polskie firmy na czeskim rynku wobec lokalnego środowiska.

 

 

Aktualne informacje
Dostęp do aktualnych informacji na temat sytuacji gospodarczej Republiki Czeskiej.

 

 

Wymiana doświadczeń

Możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych firm polskich obecnych

na rynku czeskim, należącymi do Klubu.

 

 

Nowe kontakty
Nowe kontakty biznesowe, nowych partnerów biznesowych i klientów.

 

 

Spotkania Klubu
Możliwość uczestnictwa w spotkaniach, seminariach i szkoleniach organizowanych

przez Klub.

 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!