Typy członkostwa Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Typy członkostwa w Klubie

 

Członkostwo w Klubie Polskiego Biznesu przynosi firmom w nim zrzeszonym wiele korzyści. Firmy te zyskują możliwość prezentacji własnej działalności i sukcesów oraz prestiż. Klub organizuje dla swoich członków spotkania biznesowe oraz seminaria, które pozwalają na wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych firm, obecnych na rynku czeskim oraz służą nawiązaniu i utrzymywaniu kontaktów handlowych. Członkowie Klubu zyskują również możliwość korzystania z usług, jakie zapewnia Klub: doradztwa prawniczego, finansowego oraz różnego rodzaju szkoleń.

 

 

Istnieją trzy typy członkostwa w Klubie Polskiego Biznesu:

 

Członkostwo zwykłe

 

Członkostwo honorowe

 

Członek założyciel