Warunki członkostwa w Klubie Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Deklaracja Członkowska

 

Członkostwo w Klubie Polskiego Biznesu jest dobrowolne. Do Klubu mogą wstąpić osoby fizyczne lub firmy zarejestrowane w Republice Czeskiej lub za granicą, które przyjmą warunki Statutu Klubu oraz uiszczą opłatę członkowską w ustalonej wysokości. Członkostwo w Klubie uzyskuje się na podstawie złożenia pisemnej deklaracji oraz propozycji przyjęcia nowego członka przez minimalnie dwóch członków Klubu. 

 

Aby zostać przyjętym do Klubu, należy wypełnić i przesłać do Klubu deklarację członkowską.

 

 

Deklaracja Członkowska

 

 

Będzie nam bardzo miło przywitać Państwa w gronie członków Klubu Polskiego Biznesu.

Zapraszamy do wypełnienia deklaracji członkowskiej.