Członek honorowy Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Członkostwo honorowe w Klubie

 

Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne cieszące się uznaniem społecznym ze środowiska nauki, kultury, polityki, szkolnictwa, itp., które wyrażają gotowość współpracy ze Stowarzyszeniem oraz niesienia pomocy w realizacji jego celów, nie będące członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

 

Decyzję o przyznaniu statusu członka honorowego, osobie akceptującej członkostwo i współpracującej ze Stowarzyszeniem, podejmuje Zarząd na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadawane jest na czas nieokreślony. Warunkiem przyznania statusu członka honorowego jest jego akceptacja przez daną osobę.