Członek zwykły Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Członkostwo zwykłe

 

Członkostwo w Klubie mogą uzyskać osoby fizyczne oraz prawne na podstawie złożenia pisemnej deklaracji oraz propozycji przyjęcia nowego członka przez minimalnie dwóch członków Klubu. Dokumentem, potwierdzającym przyjęcie nowego członka do Klubu jest oficjalne potwierdzenie o członkostwie, wydane przez Zarząd Klubu wraz z pieczęcią oraz podpisem członków Zarządu.