Čestné členství v Klubu polského kapitálu

 

Čestnými členy Sdružení mohou být předsednictvem zvoleny fyzické osoby z oblasti vědy, kultury, politiky, školství apod., požívající vysoké společenské prestiže, které mají zájem spolupracovat se Sdružením a pomáhat mu v jeho poslání a nejsou řádnými členy Sdružení.
Čestné členy volí předsednictvo na návrh minimálně 5 členů sdružení z osob, které se svým členstvím souhlasí a které se Sdružením spolupracují.
Podmínkou vzniku čestného členství je jeho přijetí zvolenou osobou.