Řádné členství v Klubu polského kapitálu

 

Řádným členem Klubu se mohou stát fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, jež souhlasí se stanovami a cíli Sdružení a zaváží se k úhradě členského příspěvku.

O přijetí za člena Sdružení rozhoduje předsednictvo Sdružení na základě písemné přihlášky žadatele a návrhu minimálně dvou stávajících členů Sdružení. Dokladem členství je potvrzení o členství, vydané předsednictvím a opatřené otiskem razítka Sdružení a podpisem tajemníka.